Colofon

Het jaarboek van de Vereniging van Griffiers behandelt thema’s die van betekenis zijn voor democratie en bestuur, en in het bijzonder voor de beroepsgroep van raadsgriffiers, Statengriffiers en Kamergriffiers. Een onafhankelijke redactie is verantwoordelijk voor het jaarboek. Passend bij het thema van dit jaar (de invloed van digitalisering op de staat van de democratie) verschijnt het jaarboek voor het eerst als online publicatie.

Editie 2018, veertiende jaargang
Gepubliceerd via: iWink, Groningen

Eerdere edities gepubliceerd via webpagina: http://griffiers.nl/projecten/jaarboeken

Redactie
Klaartje Peters (voorzitter), Frederik van Dalfsen, Nettie Engels, Gerald Gnodde, Luuk van Luijk, Lia Randsdorp, Renske van der Tempel en Jeroen van Urk

Redactiesecretariaat
Anouk van Nieuwenburg
Postbus 30435
2500 GK Den Haag
Telefoon 070 3738212
www.griffiers.nl
info@griffiers.nl

Ontwerp
iWink, Groningen, met behulp van het Kirra Reporting-pakket

Fotografie en afbeeldingen
In eigen beheer door auteurs, geïnterviewde personen en redactieleden

PDF-exemplaren van het jaarboek zijn te downloaden via de kolom rechts op deze website.