De Meestemmeter

Bob Roelofs
(griffier Provinciale Staten van Gelderland)

Chief Editor

Van de hoofdredacteur

Griffier Bob Roelofs reageert op de voorgaande bijdrage over de positieve effecten van digitale stemhulpen. De in Arnhem ontwikkelde Meestemmeter stelt kiezers in staat om niet alleen de beloften en standpunten van politici mee te wegen, maar ook hun daadwerkelijke stemgedrag.

Op 20 maart 2019 zijn er weer de verkiezingen voor Provinciale Staten. De eerste lijsttrekkers bij de verkiezingen zijn al bekend en voorzichtig wordt er door de politieke partijen al geschreven aan verkiezingsprogramma’s.

In verkiezingsprogramma’s wordt vaak in mooie volzinnen vastgelegd waar een partij zich de komende vier jaar voor wil inzetten. Maar wat komt er na de stembusuitslag eigenlijk terecht van die ronkende verkiezingstaal? Doen politieke partijen eigenlijk wel wat zij in verkiezingstijd aan hun kiezers beloven dat zij zullen doen?

Die gedachte vormt de basis achter de Meestemmeter. De Meestemmeter is een stemwijzer waarin niet de beloften uit de verkiezingsprogramma’s als basis dienen, maar waarin wordt teruggekeken op het daadwerkelijke stemgedrag over de voorgaande periode. Een prachtige toevoeging aan alle stemwijzers/stemhulpen/kieskompassen. Waar hebben de partijen voor en tegen gestemd geeft dé echte helderheid hoe de partijen zich in de afgelopen vier jaar hebben opgesteld. Kijken wat ze gedaan hebben naast de beloftes in de verkiezingsprogramma’s, de kiezer krijgt hiermee echt iets nieuws op zijn/ haar presenteerblaadje.

De Meestemwijzer (zoals deze toen nog werd genoemd) werd eerder dit jaar voor het eerst gelanceerd bij de gemeenteraadsverkiezingen in Arnhem. Kiezers in Arnhem kregen bij de Meestemwijzer 21 stellingen voorgelegd die in de periode tussen 2014 en 2018 werkelijk aan de orde waren gekomen in de Arnhemse gemeenteraad. 

Op Arnhem-Direct zag de Meestemwijzer er als volgt uit:

Verrassende uitkomsten

Na het beantwoorden van de stellingen, kregen kiezers te zien met welke partijen in de Arnhemse gemeenteraad zij het meeste hadden meegestemd. Dat leidde vaak tot verrassende uitkomsten. Na de uitslag kon vervolgens worden doorgeklikt naar de pagina waarop per stelling te zien was welke partijen voor of tegen hadden gestemd. Op de site waren ook de links te zien van de nieuwe partijen. In de getoonde lijstvolgorde konden alle partijen met hun verkiezingsprogramma’s in een muisklik zichtbaar worden gemaakt. Dus ook op dit terrein werd de kiezer zo breed mogelijk bediend.

De Meestemwijzer in Arnhem was in samenwerking met de griffie tot stand gekomen. De elf politieke partijen in de gemeenteraad waren vooraf in de gelegenheid gesteld om te reageren op de stellingen en de begeleidende toelichtingen. De Meestemwijzer was naast het Kieskompas en de stemwijzer van dagblad de Gelderlander één van de drie digitale stemhulpen die in Arnhem beschikbaar waren.

Provinciale Meestemmeter

De Meestemwijzer, die te vinden was op de relatief kleine nieuws-website Arnhem Direct, werd door zo'n 15.000 Arnhemse kiezers gebruikt als stemhulp. Dat is een derde van het aantal mensen dat bij de gemeenteraadsverkiezingen in Arnhem naar de stembus ging.

In Gelderland is er inmiddels groen licht gegeven voor een Meestemmeter waarbij kiezers plaats kunnen nemen op de zetel van een Gelders Statenlid. De naam Meestemwijzer doet onwillekeurig denken aan de Stemwijzer, vandaar dat er voor gekozen is te spreken van de “Meestemmeter”.

Met de Meestemmeter  kunnen kiezers  in Gelderland eenvoudig zien hoe de Gelderse partijen over verschillende onderwerpen hebben gestemd in de periode tussen 2015 en 2019.

De Meestemmeter  zal ruim voor de verkiezingen in de lucht komen via gelderland.nl. De stellingen van de provinciale Meestemwijzer zijn gebaseerd op de informatie uit het StatenInformatiesysteem van NotuBiz.

Bij het tonen van de uitslagen van de stemmingen wordt gebruik gemaakt van de diagrammen die NotuBiz aanlevert aan de website van de provincie Gelderland. Vanzelfsprekend zal de griffie een ondersteunende rol in de aanlevering van de moties en amendementen spelen. Daarnaast zal er in samenspraak met de Gelderse politici de stellingen worden vastgesteld.