Voorwoord

Van de hoofdredacteur

Dit jaarboek 2018 gaat over de invloed van de digitalisering op de democratie. Dat is een thema dat bij veel griffiers gemengde gevoelens oplevert: digitalisering is relevant weten we allemaal, maar moeten we het daar nou zo uitgebreid over hebben? De jaarboekredactie antwoordt daarop volmondig ja: wij willen we het er inderdaad uitgebreid over hebben. We zijn daarom ook enthousiast dat het jaarboek 2018 naadloos aansluit op het thema van het jubilieumcongres ‘De griffier als informatiemakelaar’.

In het jaarboek plaatsen we de griffier als informatiemakelaar in het bredere kader van de democratie. Ontwikkelingen op het gebied van informatie, technologisering en digitalisering hebben immers enorme invloed op de werking van de democratie én op het werk van volksvertegenwoordigers en griffiers daarbinnen. We hebben ons best gedaan om die invloed op alle niveaus, abstract en praktisch, in verleden, heden én toekomst aan de orde te stellen in dit jaarboek. Als redactie denken we dan ook dat er voor ieder wat wils in zit.  We bieden met dit jaarboek verhelderende beschouwingen, relevante interviews, scherpe opinies en inspirerende praktijkvoorbeelden van nieuwe toepassingen van digitalisering waar je als griffier en informatiemakelaar je voordeel mee kunt doen.

Als het thema ‘digitalisering’ is, kun je eigenlijk niet meer aankomen met een papieren jaarboek. De discussie daarover werd al langer gevoerd binnen de redactie en de vereniging, maar dit jaar hebben we de stap gewaagd: het jaarboek is online beschikbaar, en bovendien door lezers zelf als pdf te downloaden. We zijn ontzettend benieuwd wat onze lezers daarvan vinden. 

Klaartje Peters
Hoofdredacteur Jaarboek 2018